poniedziałek, 24 października 2011

Jan Lievens

Jan Lievens urodził się 24 października 1607 Lejdzie, pochowany został 8 czerwca 1674 w Amsterdamie – holenderski malarz barokowy.

Autoportret

Chłopiec rozdmuchujący żarUczył się u Pietera Lastmana w Amsterdamie, bardzo wcześnie rozpoczął samodzielną działalność. W młodości współpracował z Rembrandtem, którego był przyjacielem, naśladowcą i konkurentem. W latach 1632-35 pracował w Anglii. Przebywał później w Antwerpii i Hadze, w 1644 powrócił na stałe do Amsterdamu. Artysta prowadził rozrzutny styl życia, pomimo znacznej popularności i licznych zleceń stale miał długi. Po śmierci jego rodzina odmówiła przyjęcia spadku z obawy przed wierzycielami.
W twórczości malarza można wyróżnić dwa okresy, pierwszy gdy był pod wpływem Rembrandta i drugi po pobycie w Anglii, gdy radykalnie zmienił styl pod wpływem van Dycka i Rubensa.
W zbiorach polskich znajdują się trzy prace Lievensa, Chłopiec rozdmuchujący żar z 1625 , Portret mężczyzny i Prorok Zachariasz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz