sobota, 19 marca 2011

Jan Zamoyski

w 1542 r urodził się Jan Zamojski herbu Jelita ( zm. 1605) – polski szlachcic, magnat, sekretarz królewski od 1565, podkanclerzy koronny od 1576, kanclerz wielki koronny od 1578 i hetman wielki koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów od roku 1581. Generalny starosta krakowski w latach 1580-1585, starosta bełski, międzyrzecki, krzeszowski, knyszyński, tykociński i dorpacki. Doradca króla Zygmunta II Augusta i Stefana Batorego.

W 1580 r. założył miasto Zamość,w którym w 1976 przyszłam na Świat i gdzie kończyłam Liceum Sztuk Plastycznych im Bernardo Moranda i Szkołę Muzyczną I i II stopnia im Karola Szymanowskiego.

Szukałam na szybko moich grafik z Zamościem, to może przy innej okazji pokażę cały cykl prac.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz